Acceptable Spam Report Rate : Kabul edilebilir
spam raporu oranı. Yani itibar puanınıza (Reputation)etki etmeyen Global
oran olarak %0.1 den küçük olarak kabul edilen bildirimlerdir. Eğer
%0.1 den büyük spam rate oranına sahipseniz, listenizi tekrar gözden
geçirin

Acceptance Rate : Kabul oranı . Yani ISP
(Hotmail,Yahoo,Gmail)ler tarafından kabul edilen posta sayısı oranıdır .
Saatte 500 bin […]